Autor

Miloš Urbásek

Miloš Urbásek (28. července 1932 - 14. července 1988) malíř, grafik, ilustrátor, typograf a výrazný představitel abstraktní geometricky orientované tvorby a lettrismu.