Autor

Eugen Nevan

Eugen Nevan (18. 1. 1914 - 15. 10. 1967). Původním příjmením Neufeld. Studoval lékařství v letech 1934 – 1936 a souběžně od roku 1935 malbu u profesora Lisovského na Ukrajinské akademii v Praze, pokračoval u profesora W. Nowaka na AVU.