Autor

Hella Guth

Tvorba Helly Guthové byla velmi osobní, věnovala se jí s obdivuhodnou vytrvalostí a intenzitou, díky které dokázala i ve ztížených podmínkách emigrace vytvořit neobyčejně hodnotné dílo, jehož přednosti byly dosud rozpoznány pouze zčásti.