Autor

Olga Karlíková

studovala za války na grafické škole Officina Pragensis, po válce na pražské Uměleckoprůmyslové škole. Počátky její tvorby jsou spojeny s okruhem soustředěným kolem Václava Bartovského, z něhož později vznikla mimo jiné skupina UB 12