Autor

Dalibor Chatrný

byl český výtvarník, konceptuální umělec – malíř, grafik a pedagog, který byl po celý svůj život úzce spjat s městem Brnem.