Autor

Miloš Síkora

studoval na Střední odborné škole výtvarné v Praze, poté pracoval jako grafik a aranžér výkladů. Začal vystavovat v roce 1971. Měl blízko k surrealistickým okruhům v Čechách a ve Francii.