Autor

Irena Dědičová

malířka, studovala na AVU v Praze (1951–56) u prof. Vladimíra Sychry. Od počátku 60. let pracovala na souborech pryskyřicových vitráží, zpracovávaných v duchu informelu, věnovala se dekorativní malbě a freskám. Od 1964 žila střídavě v Paříži a v Praze.