Autor

Ellen Jilemnická

je česká sochařka, básnířka a kreslířka, profesorka sochařství na fakultě architektury ČVUT v Praze. V letech 1992–1996 byla též vedoucí sochařského směru na Střední průmyslové škole kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Tvoří monumentální sochy z kamene taktéž komorní plastiky, věnuje se i kresbě a psaní poezie.