Autor

Josef Mžyk

Narodil se 2. 2. 1944 ve Vídni. Vystudoval SUPŠ v Uherském Hradišti (malbu u prof. V.Hrocha a J.Blažka) a AVU v Praze (malbu u prof. V.Tittelbacha a grafiku u L.Čepeláka). 1981 – 1982 studoval na École des Beaux-Arts v Paříži. Věnuje se malbě, grafice, knižním ilustracím i volné kresbě. Je členem SČUG Hollar a Nového sdružení pražských umělců.