Autor

Jaroslav Serpan

V roce 1924 se jeho rodina přesunula z Čech do francouzské kolonie Dahome, dnešního Beninu. V roce 1927 se následně usadil ve Versailles. Vystudoval biologii a matematiku na pařížské Sorbonně a v roce 1953 na stejné instituci získal doktorský titul ze statistické biologie. V letech 1946-48 byl členem surrealistické skupiny shromážděné kolem Andrého Bretona.