Autor

Karol Felix

akademický maliar Karol Felix je absolventom VŠVU v Bratislave (1981-1987), kde študoval na oddelení voľnej grafiky a knižnej tvorby u nezabudnuteľnej osobnosti výtvarnej kultúry, v oblasti maľby a grafických techník, u prof. Albína Brunovského.