Autor

Hana Purkrábková

byla česká keramička a sochařka. Po ukončení základní školy v Táboře studovala v letech 1951–1955 na Střední průmyslové škole keramické v Bechyni. Škola pod vedením chemika Ing. Petrů měla v té době vynikající pedagogický sbor (vedoucí výtvarného odboru akad. sochař prof. Bohumil Dobiáš) a vyznačovala se liberální atmosférou. Odtud byla přijata na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze do ateliéru profesora Jana Kavana, kde se seznámila s Karlem Pauzerem.