Autor

Karel Müller

Karel Müller (12. prosince 1899, Praha – 17. května 1977, tamtéž) byl český malíř, grafik a ilustrátor, žák Maxe Švabinského.