Výstava

Ota Janeček „Nic než příroda“

Výstava obrazů, kreseb, plastik a grafických listů malíře Oty Janečka

Výstava obrazů, kreseb, plastik a grafických listů malíře Oty Janečka /1919 – 1996/ potvrzuje to, že základním inspiračním zdrojem Oty Janečka byl hluboký citový vztah k přírodě. Po období kubismu /40. léta /, jež Otu Janečka přivedl k novému výrazovému elementarismu, který zúročil ve svém následujícím výtvarném období Trav a Ptáků, přichází dočasné realistické pojetí zachycení skutečnosti.

Počátek 60. let se vyznačuje postupnou transformací vegetabilních prvků, jež vyúsťuje v Tvary, které jsou v podstatě obrazovou paralelou základních stavebních prvků hmoty.

S nástupem 70. a 80. let se v malířově díle otevřely možnosti slohové syntézy, tvořivým způsobem shrnující náměty /figura, ptáci, příroda/ a výtvarné postupy dosavadní Janečkovy dráhy, akceptující ve své výrazové jednotě poetické založení Janečkova výtvarného typu.

Obrazy, kresby a grafické listy z let 1943-1989 právem patří mezi vrcholy české výtvarné scény druhé poloviny 20. století.