Výstava

František Gross „Nic není černobílé“

František Gross /1909 – 1985/, ojedinělý umělecký fenomén, jehož dílo charakterizuje rozpětí mezi racionálním a fantazijním, mezi konstrukcí a hrou.

František Gross /1909 – 1985/, ojedinělý umělecký fenomén, jehož dílo charakterizuje rozpětí mezi racionálním a fantazijním, mezi konstrukcí a hrou. V těchto krajních pólech se rozvíjí osobitá tvorba F. Grosse, která jej právem přiřadila k vrcholům české výtvarné scény 20. století.

Více jak osmdesát obrazů, kreseb a grafických listů z let 1930-1985 představí tato retrospektivní výstava, kterou na měsíc květen připravila GALERIE MODERNA.