Výstava

České poválečné umění „1956-1996“

GALERIE MODERNA připravila na přelom června a července výstavu “1956-1996“, kterou mapuje výtvarné dění v tehdejším Československu v průběhu 40-ti let.

GALERIE MODERNA připravila na přelom června a července výstavu “1956-1996“, kterou mapuje výtvarné dění v tehdejším Československu v průběhu 40-ti let. Výstava zdůrazňuje autentičnost, ale i různorodost české výtvarné scény druhé poloviny 20. století s tendencemi a uměleckými proudy, které toto období ovlivňovaly.

Na výstavě se představí autoři jako např.: Václav Boštík, František Gross, František Hudeček, Josef Jíra, Josef Istler, Ota Janeček, Jan Kotík, Jan Koblasa, Jiří Kolář, Jaroslav J. Králík, Radoslav Kratina, Kamil Lhoták, Antonín Málek, Jiří Načeradský, Karel Nepraš, Ladislav Novák, Eduard Ovčáček, Miloslav Moucha, Jaroslav Paur,

Stanislav Podhrázský, Michael Rittstein, Zbyšek Sion, Jaroslav Šerých, Adriena Šimotová, Miroslav Šnajdr, Václav Tikal, Květa Válová, Karel Valter, Vincenc Vingler, Jan Zrzavý, a další.