Výstava

„JASNÉ TVARY a PESTRÉ BARVY“

Výstava „JASNÉ TVARY a PESTRÉ BARVY“ představí 17 autorů, kteří vytvořili alespoň část své tvorby v duchu konstruktivismu či funkcionalismu, není však pouze věnována tomuto období, ale rozšiřuje umělecká díla jednotlivých autorů i za hranice těchto uměleckých směrů.

Výstava „JASNÉ TVARY a PESTRÉ BARVY“ představí 17 autorů, kteří vytvořili alespoň část své tvorby v duchu konstruktivismu či funkcionalismu, není však pouze věnována tomuto období, ale rozšiřuje umělecká díla jednotlivých autorů i za hranice těchto uměleckých směrů. Obrazy, kresby, grafické listy a plastiky V. Boštíka, H. Demartiniho, M. Dobeše, M. Grygara, J. Hilmara, J. Koláře, S. Kolíbala, R. Kratiny, J. Kubíčka, A. Kučerové, F. Kyncla, K. Malicha, V. Mirvalda, K. Novosada, Z. Sýkory, K. Trinkewitze, M. Urbáska zdůrazňují účelnost, technickou dokonalost a krásu hmoty.