Výstava

„Umění 20. století“

Výstava „UMĚNÍ 20. STOLETÍ“ nemá za úkol, a také to zcela nelze, vyjmenovat všechny zajímavé umělce, kteří tvořili během 20. století, jistě by bylo možné uvést plným právem mnohé další, co je ale podstatné je vymezit různorodost a členitost české výtvarné tvorby, a to že české výtvarné umění snese konfrontaci se světovým uměním. Z pohledu dneška hovoříme o čtyřech generacích výtvarníků, kteří tvořili v různých dekádách 20. století.

V tomto přehledu výtvarníků jako např.: Vlastimil Beneš, Irena Dědičová, Josef Hlinomaz, Josef Istler, Ota Janeček, Jiří Kolář, Jan Kotík, Otakar Kubín, František Kupka, Karel Laštovka, Endre Nemes, Jan Smetana, Josef Šíma, Václav Tikal, Jitka Válová, Jaroslav Šerých, atd najdeme výtvarníky různých směrů od informelního hnutí, přes figurální, či surrealistickou tvorbu, až k podnětům celé škály imaginativního umění. Najdeme zde i umělce, jako byl třeba Jiří Kolář, který od počátku 80. let vyvíjel a rozvíjel svébytné techniky koláže.Dnes již máme tu jedinečnou možnost, a je to nezbytné, vytvářet výstavy těchto autorů, nejde jen o morální povinnost, ale měl by to být náš vlastní zájem ukazovat české výtvarné umění 20. století, setkávat a konfrontovat se s ním, aby se tak mohlo stát nezbytnou součástí našeho života.