Autor

František Ronovský

Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze. Poté se začal účastnit výstav pořádaných spolky Mánes a Umělecká beseda. Od roku 1954 nastoupil dvouletou vojenskou službu. V roce 1957 uspořádal v Praze svou první samostatnou výstavu.