GALERIE MODERNA

Operating hours Tue - Sat 10.00-12.00, 13.00-18.00.

Masarykovo nábřeží 24, 110 00, Praha 1 +420 222 520 252 Mgr. Martin Zeman +420 736 768 040 Richard Kost mail@galeriemoderna.cz Facebook

Information and auction services

Šítkova 1, 110 00, Praha 1
IČO: 40664821
DIČ: CZ 6509301227
Bank account: 222785042/0300
www.galeriemoderna.cz

Send us a message

By submitting this form, you agree to GALERIE MODERNA to process your data in order to respond to your inquiry. You can withdraw your consent at any time. Learn more about how to handle your data on the ZOOU page.

GALERIE MODERNA /IČ: 40664821/ se sídlem Šítkova 1, Praha 1 se v oblasti ochrany osobních údajů řídí platnou legislativou, především Zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“). Bližší informace o zpracování Vašich osobních údajů vám rádi sdělíme na emailové adrese mail@galeriemoderna.cz

Identifikační údaje jsou neveřejné a budou použity výhradně pro interní potřeby GALERIE MODERNA.

Informace o GDPR

Dne 25. května 2018 začala platit nová pravidla na ochranu osobních údajů fyzických osob vycházející z Evropské legislativy, konkrétně z obecného nařízení parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení o GDPR“).

Nařízení o GDPR mimo jiné upravuje také podmínky, za nichž lze provádět tzv. „přímý marketing“. Nařízení zachovává možnost zpracovávat osobní údaje zákazníků pro účely přímého marketingu na základě oprávněného zájmu správce, v našem případě se jedná o zasílání informací o nadcházejících výstavách a aukcích.

Ceníme si důvěry našich zákazníků, a proto Vás chceme informovat, že Vaše osobní údaje /jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, email, telefon/ pro účel podávání informací o nadcházejících výstavách a aukcích budeme i nadále zpracovávat na základě oprávněného zájmu.

Ke zpracování OÚ pro účely zasílání informací o nadcházejících výstavách a aukcích nebude docházet v případě, že jste kdykoliv v průběhu zpracovávání vznesli námitku pro zpracovávání OÚ pro účely podávání informací o nadcházejících výstavách a aukcích. Námitku lze podat poštou na výše uvedenou adresu, nebo přes naše webové stránky www.galeriemoderna.cz

Účastník akcí Galerie Moderna je rovněž srozuměn s tím, že má podle příslušných obecně závazných právních předpisů a přímo vykonatelných právních aktů (nařízení) EU (v platném znění) právo vzít svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, a požadovat po správci výmaz svých osobních údajů. V tomto případě budou veškeré osobní údaje účastníka neprodleně vymazány.

Uvedené osobní údaje budou správcem zpracovávány po nezbytně nutnou dobu; nevyplývá-li z příslušného obecně závazného právního předpisu jinak, je účastník akcí galerie Moderna srozuměn s tím, že za nezbytně nutnou dobu zpracování osobních údajů se považuje doba 10 let.