Výstavy a akce

Jiří Anderle „Už jsem byl vším, i klaunem"

Jiří Anderle „Už jsem byl vším, i klaunem"

Výstava kreseb a obrazů výtvarníka Jiřího Anderleho /1936/ představuje část jeho tvorby, tedy kresbu, která je základním stavebním kamenem Anderleho výtvarných děl. Jedná se o umělecký fenomén, jehož dílo charakterizuje rozpětí od poetického realismu až do imaginativní polohy. Svébytný a nezaměnitelný rukopis Jiřího Anderleho založený na suverénní kresebnosti nás asi nepřestane nikdy okouzlovat.

Podrobnosti 

„Tendence konstruktivismu"

„Tendence konstruktivismu"

Výstava „Tendence konstruktivismu" představí 15 autorů, kteří zdůrazňovali ve svých dílech účelnost, technickou dokonalost a krásu hmoty. Výstava, není však pouze věnována konstruktivismu či funkcionalismu, ale rozšiřuje umělecká díla jednotlivých autorů i za hranice těchto uměleckých směrů.

Podrobnosti 

Josef Váchal, Jan Zrzavý

Josef Váchal, Jan Zrzavý

Výstava Josef Váchal /1884 – 1969/ a Jan Zrzavý /1890 – 1977/ představuje svébytnou a osobitou tvorbu autorů, kteří právem patří k vrcholům české výtvarné scény 20. století, byli ovlivněni ve svých počátcích secesí, expresionismem a symbolismem, a i přes svou různorodost tvoří jeden výtvarný neoddělitelný celek. Výstava v GALERII MODERNA mapuje grafickou tvorbu obou autorů mezi roky 1912-1973.

Podrobnosti 

Milan Chabera „Dokonalost není" - obrazy, kresby

Milan Chabera „Dokonalost není" - obrazy, kresby

Milan Chabera v GALERII MODERNA představí svou typickou expresivní malbu na plátně, která se drží jeho hlavních figurativních obsahů a kterou doplňují abstraktní motivy a hlavy. Název výstavy „Dokonalost není" reflektuje autorovo kontinuální téma hledání, cestu skrz proces tvorby a krásnou i tíživou nekonečnost snahy „to namalovat". Představa dokonalosti se mění, uniká a nenechává se lehce zachytit. Chaberova vize oné dokonalosti je jeho vlastní, je stejně unikátní jako jeho tvorba a každý divák

Podrobnosti 

Adolf Born „Překvapení na cestách"

Adolf Born „Překvapení na cestách"

V Bornových příbězích je možné takřka vše, neplatí zde fyzikální zákony a míchání reálna s nereálnem, ironie s nadsázkou a poezie s metaforou předurčuje k tomu, že každý příběh má mnoho dějů a Adolf Born /1930-2016/ nám svým nezaměnitelným svébytným humorem napomáhá odhalit tento rozpor mezi realitou a snem. Lyrismus maleb, kontrast světla a stínu, založený na suverénní kresebnosti nám prozrazuje, proč je Adolf Born pokračovatelem nejkvalitnější české výtvarné tradice.

Podrobnosti 

Josef Istler, Václav Tikal „Dva z Ra"

Josef Istler, Václav Tikal „Dva z Ra"

GALERIE MODERNA připravila na listopad výstavu Josef Istler /1919-2000/ a Václav Tikal /1906-1965/ „Dva z Ra", dva přední surrealisty hlásící se k širokému imaginativnímu proudu evropské malby, kteří ve svých dílech zachytili své myšlenky, pocity, představy a sny, a stali se součástí nejvýznamnější surrealistické skupiny první poloviny 20. století „Skupiny Ra". Více jak 60 obrazů, kreseb a grafických listů můžete vidět v GALERII MODERNA

Podrobnosti 

Petr Holeček „když..."

Petr Holeček „když..."

GALERIE MODERNA připravila na přelom září a října výstavu sochaře Petra Holečka „když..." Plastiky Petra Holečka /1976/ představují svébytnou a osobitou tvorbu, která pramení z pevného propojení umělcova nitra a tvorby, nezaměnitelný výtvarný projev, ale také typické zaujetí pro figuru, se stává odrazem stavu duše. Petr Holeček vnáší do svých děl prvky harmonie, ušlechtilosti, citlivosti a krásy, a právem patří k vrcholům české sochařské scény 20. století.

Podrobnosti 

„česká malba 1937–2012"

„česká malba 1937–2012"

Výstava „česká malba 1937-2012" prochází napříč tendencemi a uměleckými proudy, které toto období ovlivňovaly, zdůrazňuje autentičnost, ale i různorodost českého výtvarného umění, ať procházelo válečným i politickým útlakem, či relativně svobodným a kulturně intenzivním obdobím. Výstava představí výběr 40 prací 20 umělců, kteří se již stali pojmem v českém výtvarném umění.

Podrobnosti 

Kamil Lhoták „Barevný svět"

Kamil Lhoták „Barevný svět"

Kamil Lhoták /1912 – 1990/ se do dějin českého moderního malířství zapsal jako vrcholný představitel lyrického civilismu a magického realismu, stal se výtvarníkem životní touhy, nevyčerpatelné inspirace a fantazie. Vidíme ho jako umělce, jehož činnost je úzce spojena s vývojem techniky a jehož tvůrčí seberealizace a obecný vývoj takřka splývají.

Podrobnosti 

„Oldřich Kulhánek, Peter Nižňanský"

„Oldřich Kulhánek, Peter Nižňanský"

Výstava „Oldřich Kulhánek, Peter Nižňanský " představuje svébytnou a osobitou tvorbu autorů, kteří právem patří k vrcholům české výtvarné scény 20. století. Nespojuje je jen nezaměnitelný výtvarný projev, ale také typické zaujetí pro figuru, zaujetí, jenž se stává odrazem stavu duše, a i přes svou různorodost vnáší do svých děl prvky harmonie, ušlechtilosti, citlivosti a krásy.

Podrobnosti