Výstavy a akce

Josef Istler, Václav Tikal „Dva z Ra"

Josef Istler, Václav Tikal „Dva z Ra"

GALERIE MODERNA připravila na listopad výstavu Josef Istler /1919-2000/ a Václav Tikal /1906-1965/ „Dva z Ra", dva přední surrealisty hlásící se k širokému imaginativnímu proudu evropské malby, kteří ve svých dílech zachytili své myšlenky, pocity, představy a sny, a stali se součástí nejvýznamnější surrealistické skupiny první poloviny 20. století „Skupiny Ra". Více jak 60 obrazů, kreseb a grafických listů můžete vidět v GALERII MODERNA

Podrobnosti 

Petr Holeček „když..."

Petr Holeček „když..."

GALERIE MODERNA připravila na přelom září a října výstavu sochaře Petra Holečka „když..." Plastiky Petra Holečka /1976/ představují svébytnou a osobitou tvorbu, která pramení z pevného propojení umělcova nitra a tvorby, nezaměnitelný výtvarný projev, ale také typické zaujetí pro figuru, se stává odrazem stavu duše. Petr Holeček vnáší do svých děl prvky harmonie, ušlechtilosti, citlivosti a krásy, a právem patří k vrcholům české sochařské scény 20. století.

Podrobnosti 

„česká malba 1937–2012"

„česká malba 1937–2012"

Výstava „česká malba 1937-2012" prochází napříč tendencemi a uměleckými proudy, které toto období ovlivňovaly, zdůrazňuje autentičnost, ale i různorodost českého výtvarného umění, ať procházelo válečným i politickým útlakem, či relativně svobodným a kulturně intenzivním obdobím. Výstava představí výběr 40 prací 20 umělců, kteří se již stali pojmem v českém výtvarném umění.

Podrobnosti 

Kamil Lhoták „Barevný svět"

Kamil Lhoták „Barevný svět"

Kamil Lhoták /1912 – 1990/ se do dějin českého moderního malířství zapsal jako vrcholný představitel lyrického civilismu a magického realismu, stal se výtvarníkem životní touhy, nevyčerpatelné inspirace a fantazie. Vidíme ho jako umělce, jehož činnost je úzce spojena s vývojem techniky a jehož tvůrčí seberealizace a obecný vývoj takřka splývají.

Podrobnosti 

„Oldřich Kulhánek, Peter Nižňanský"

„Oldřich Kulhánek, Peter Nižňanský"

Výstava „Oldřich Kulhánek, Peter Nižňanský " představuje svébytnou a osobitou tvorbu autorů, kteří právem patří k vrcholům české výtvarné scény 20. století. Nespojuje je jen nezaměnitelný výtvarný projev, ale také typické zaujetí pro figuru, zaujetí, jenž se stává odrazem stavu duše, a i přes svou různorodost vnáší do svých děl prvky harmonie, ušlechtilosti, citlivosti a krásy.

Podrobnosti 

Hella Guth „Poetický neklid"

Hella Guth „Poetický neklid"

GALERIE MODERNA připravila na březen výstavu české malířky Helly Guth /1908 – 1992/, malířky jejíž dílo se hlásí k širokému evropskému imaginativnímu proudu 20. století. Její svébytná a osobitá tvorba charakterizuje rozpětí mezi racionálním a fantazijním, mezi konstrukcí a hrou. Dílo, které evropské publikum již dobře zná, ale v Čechách čeká na své znovuobjevení. Více jak 50 obrazů a kreseb můžete vidět v prostorech GALERIE MODERNA od 2. března 16. dubna 2023.

Podrobnosti 

Victor Vasarely "čisté vize"

Victor Vasarely "čisté vize"

Výstava Victora Vasarelyho /1906 - 1997/ představuje výtvarníka, jenž výrazně zasáhl do vývoje moderního poválečného umění. Stal se průkopníkem uměleckého směru OP-ARTU. Optický jev navozený pomocí drobných geometrických tvarů, které v závislosti na svém rozmístění vytvářejí dojem klidu nebo pohybu, obohacují výtvarné umění o pohyb, prostor a čas. Stále sice pracoval s rovinnou plochou, ale iluze hloubky a mikročasového pohybu je tak působivá, že se jeví jako skutečná.

Podrobnosti 

Václav Tikal „Zneklidnění“

Václav Tikal „Zneklidnění“

GALERIE MODERNA připravila na listopad 2022 - leden 2023 výstavu malíře Václava Tikala /1906 – 1965/, jednoho z předních českých surrealistů a výtvarníka hlásícího se k širokému imaginativnímu proudu evropské malby, malíře jenž ve svých dílech zachytil pomíjivost snu, pocity, představy a myšlenky, a jenž svou tvorbou vzdal hold surrealismu, světovému uměleckému směru a životnímu stylu, který usiluje o osvobození mysli, zdůrazňuje podvědomí, snaží se o zachycení snů, představ, pocitů a myšlenek.

Podrobnosti 

Jiří Slíva „už jsi dnes měl umění?“

Jiří Slíva „už jsi dnes měl umění?“

Výstava výtvarníka Jiřího Slívy „už jsi dnes měl umění?“, potvrzuje to, že lyrismus maleb, kreseb a grafických listů Jiřího Slívy je stejně jako jejich náměty a výtvarná podoba nezaměnitelný. Poetický realismus založený na suverénní kresebnosti vyzařuje i do imaginativní polohy, kterou názorově zpevňuje a myšlenkově zjasňuje. Všestranné dílo Jiřího Slívy má v naší moderní výtvarné kultuře již klasické postavení, a Jiří Slíva se tak stává pokračovatelem nejkvalitnější české výtvarné tradice.

Podrobnosti 

Michael Stránský „RE:BOR:NA:CE“

Michael Stránský „RE:BOR:NA:CE“

GALERIE MODERNA vás zve na výstavu Michaela Stránského s názvem RE:BOR:NA:CE. Pomocí předmětů opuštěných a znovu nalezených vytváří výtvarník Michael Stránský /1971/ své objekty, plastiky, asambláže a obrazy, jedná se o ojedinělý umělecký fenomén, jehož dílo charakterizuje rozpětí mezi racionálním a fantazijním, mezi konstrukcí a hrou, jeho projev je svébytný a nezaměnitelný. Člen Skupiny 3:1 /M. Mlčoch, M. Rak, T. Rasl & M. Stránský/

Podrobnosti