Autor

Jiří Balcar

Jiří Balcar se narodil 26.8.1929 v Kolíně a zemřel 28.8.1968 v Praze. Balcar byl malíř a grafik, žák F. Tichého a F. Muziky.