Autor

Oldřich Smutný

Oldřich Smutný nar. 17. 6. 1925 v Debři nad Jizerou u Mladé Boleslavi, kde absolvoval reálné gymnázium. V Praze vystudoval malířství na VŠU, Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy a scénografii na AMU. Zemřel 1. 9. 2013 v Putimi u Písku.