Autor

Pavel Besta

akademický malíř žijící střídavě v Praze a jižních Čechách. Představitel současné střední generace českých výtvarníků. Ve svých dílech zachycuje prolínání živé přírody s neživým světem lidských obydlí.