Výstava

Michael Stránský „RE:BOR:NA:CE“

GALERIE MODERNA vás zve na výstavu Michaela Stránského s názvem RE:BOR:NA:CE. Pomocí předmětů opuštěných a znovu nalezených vytváří výtvarník Michael Stránský /1971/ své objekty, plastiky, asambláže a obrazy, jedná se o ojedinělý umělecký fenomén, jehož dílo charakterizuje rozpětí mezi racionálním a fantazijním, mezi konstrukcí a hrou, jeho projev je svébytný a nezaměnitelný. Člen Skupiny 3:1 /M. Mlčoch, M. Rak, T. Rasl & M. Stránský/

GALERIE MODERNA vás zve na výstavu Michaela Stránského s názvem RE:BOR:NA:CE. Pomocí předmětů opuštěných a znovu nalezených vytváří výtvarník Michael Stránský /1971/ své objekty, plastiky, asambláže a obrazy, jedná se o ojedinělý umělecký fenomén, jehož dílo charakterizuje rozpětí mezi racionálním a fantazijním, mezi konstrukcí a hrou, jeho projev je svébytný a nezaměnitelný. Člen Skupiny 3:1 /M. Mlčoch, M. Rak, T. Rasl & M. Stránský/