Výstava

Kamil Lhoták „Barevný svět"

Kamil Lhoták /1912 – 1990/ se do dějin českého moderního malířství zapsal jako vrcholný představitel lyrického civilismu a magického realismu, stal se výtvarníkem životní touhy, nevyčerpatelné inspirace a fantazie. Vidíme ho jako umělce, jehož činnost je úzce spojena s vývojem techniky a jehož tvůrčí seberealizace a obecný vývoj takřka splývají.

Kamil Lhoták /1912 – 1990/ se do dějin českého moderního malířství zapsal jako vrcholný představitel lyrického civilismu a magického realismu, stal se výtvarníkem životní touhy, nevyčerpatelné inspirace a fantazie.

Vidíme ho jako umělce, jehož činnost je úzce spojena s vývojem techniky a jehož tvůrčí seberealizace a obecný vývoj takřka splývají.

GALERIE MODERNA připravila na měsíc červen a červenec více, jak padesát obrazů, kreseb a grafických listů z let 1939-1985 tohoto svébytného a nezaměnitelného umělce.