Výstava

„Tendence konstruktivismu"

Výstava „Tendence konstruktivismu" představí 15 autorů, kteří zdůrazňovali ve svých dílech účelnost, technickou dokonalost a krásu hmoty. Výstava, není však pouze věnována konstruktivismu či funkcionalismu, ale rozšiřuje umělecká díla jednotlivých autorů i za hranice těchto uměleckých směrů.

Výstava „Tendence konstruktivismu" představí 15 autorů, kteří zdůrazňovali ve svých dílech účelnost, technickou dokonalost a krásu hmoty. Výstava, není však pouze věnována konstruktivismu či funkcionalismu, ale rozšiřuje umělecká díla jednotlivých autorů i za hranice těchto uměleckých směrů. Obrazy, kresby, grafické listy a plastiky těchto autorů:

Milan Dobeš /1929/

Milan Grygar /1926/

Jiří Hilmar /1937/

Stanislav Kolíbal /1925/

Radoslav Kratina /1928–1999/

Jan Kubíček /1927–2013/

František Kupka/1871 – 1957/

František Kyncl /1934 – 2011/

Karel Malich /1924 - 2019/

Vladislav Mirvald /1921 – 2003/

Karel Novosad/1944 – 2008/

Zdeněk Sýkora /1920 – 2011/

Karel Trinkewitz /1931 – 2014/

Miloš Urbásek /1932 – 1988/

zdůrazňují účelnost, technickou dokonalost a krásu hmoty.